Hoppa till textinnehållet

Om Sparbanken i Enköping

A bunch of people sitting close together on a bench having coffee looking at a dog

Oss äger ingen. Vi är en annorlunda bank. Grundidén är ett lokalt långsiktigt samhälls- engagemang utan vinstutdelning till enskilda ägare. Istället för aktieägare har vi demokratiskt valda huvudmän som representerar det lokala samhället. Vinsterna stannar kvar i banken och gör nytta i Enköping, Håbo och Upplands-Bro kommuner där vi finns och där våra kunder lever och verkar.

Använd våra tjänster säkert

Läs mer om bankens säkerhetslösningar, ta del av våra tips och råd när det gäller säker identifiering och hur du kan skydda dig mot bedragare, phishing och mycket mer.

Finansiell information

Sparbanken i Enköping släpper regelbundet våra ekonomiska rapporter & underlag.

Att lära unga ekonomi är en del av vårt samhällsengagemang

Vi utbildar barn och unga i privatekonomiska frågor, och arbetar för att minska tröskeln in till arbetsmarknaden för unga människor och utlandsfödda akademiker.

En sparbank

  • Är en helt egen och unik bankform.
  • Är en juridiskt självständig enhet.
  • Är självständig, men samarbetar med Swedbank.
  • Har inga ägare och drivs därför utan enskilt vinstintresse.
  • Är demokratiskt uppbyggd genom huvudmannainstitutet.
  • Verkar inom ett geografiskt avgränsat område.

Fakta om banken

7,5 mdr i inlåningsvolym
6,2 mdr i utlåningsvolym 
34 mdr i affärsvolym
8,7 mdr i balansomslutning
101 årsanställda

Clearingnummer 8305-5
Bankgiro 981-3056
Organisationsnummer 517000-6505

Affärsidé och vision

Affärsidé
Vi skall vara en Sparbank i Enköping, Håbo och Upplands-Bro med uppgift att skapa ett uthålligt mervärde för oss och våra kunder.

Vision
Vi skall vara den naturliga bankpartnern och den enda bank våra kunder behöver!