Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Fasträntekontot är ett bundet sparande med fast ränta som omfattas av den statliga insättningsgarantin. Vilken ränta du får beror på hur länge du väljer att binda dina pengar. Om du tar ut pengarna i förtid tillkommer en avgift.

Med fasträntekonto kan du välja att binda pengarna från tre månader till 1 år. Vill du öka på ditt sparande längre fram öppnar du ett till fasträntekonto.

Kontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Ränteerbjudande Fasträntekonto 2024-05-16

 

För dig som är Premiumkund, Företagskund och Seniorkund

Löptid
Ränta
Eff. ränta 360/360
3 mån 4,10 %  
6 mån 3,55%  
12 mån 3,10% 3,14%
 

För dig som är Nyckelkund

Löptid
Ränta
Eff. ränta 360/360
3 mån 3,95%  
6 mån 3,40%  
12 mån 2,95% 2,99%
 

För dig som inte är ansluten till något av våra kundpaket

Löptid
Ränta
Eff. ränta 360/360
3 mån 3,15%  
6 mån 2,60%  
12 mån 2,15% 2,17%

Fasträntekonto – mer information

Ring oss

Ring 0171-853 00 så hjälper vi dig. Skaffa kod i internetbanken eller på ett kontor.

Besök oss

Välkomen in till något av våra tre bankkontor så hjälper vi dig.