Meny
Sponsring och Stipendier

Organisation

Styrelerum

Hur styrs banken?

  • Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är huvudmännen.
  • Huvudmännen fastställer Sparbankens reglemente.
  • På årsstämman fattar huvudmännen beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende det gångna verksamhetsåret.
  • Dessutom utser stämman styrelseledamöter, huvudmän och revisorer.
  • Styrelsen utser VD och tillsammans med denne ansvarar man för Sparbankens förvaltning under året.
  • På årsstämman utsedda revisorer granskar styrelsens förvaltning och avger revisionsberättelse till stämman.
Huvudmännen är ytterst ansvariga