Meny
Sponsring och Stipendier

Hållbarhet - en naturlig del av vår verksamhet

Vi är en lokal bank som finns där våra kunder lever och verkar. Den lokala förankringen och omtanke om våra kunder och ett hållbart samhälle är grunden för vår verksamhet.

sjöglimt från Rösarings naturreservat

Som fristående sparbank utan aktieägare delas vår vinst  med de som lever och verkar här. För 185 år sedan öppnade vi vårt första bankkontor och fortfarande tjänar vi samma syfte - att stötta och främja bygden. Det gör vi genom att aktivt ta del av utvecklingen i våra tre kommuner genom både kärnverksamheten och vår samhällsnytta.

 

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är en naturlig del av vår affärsidé.

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Beaktande av hållbarhetssrisker i bankens ersättningssystem

I Bankens ersättningspolicy integreras hållbarhetsrisker genom att Banken endast tillåter ersättning, fast som rörlig, som är neutral i ett hållbarhetshänseende. Det innebär att Bankens ersättningssystem inte tar hänsyn till specifika produkters avkastning eller prestation, samt att rörlig ersättning är satt till ett begränsat belopp som inte bedöms påverka medarbetarnas risktagande. De principer som styr Bankens ersättningssystem ska således ur ett generellt perspektiv betraktas som sunda och välavvägda.

Låna till solceller - sollån

Att investera i solenergi är bra både för miljön och för din ekonomi. Installera solpaneler och du kan sänka dina elkostnader. 

Woman in front of green hedge

Gör skillnad spara hållbart

Hur du investerar dina pengar spelar stor roll för miljön. För dig som vill spara och samtidigt bidra till en hållbar framtid finns flera alternativ.

EU:s handlingsplan för en hållbar ekonomi - Sustainable Finance

EU:s handlingsplan för en hållbar ekonomi (Sustainable Finance) är en viktig del av EU:s insatser för att uppnå satta hållbarhets- och klimatmål. Syftet är att nå Parisavtalet och FN:s agenda för hållbar utveckling.

hjälp med hållbarhetsarbetet - PURE ACT

Är ni ett litet eller medelstort företag och vill få stöd med hållbarhetsfrågorna? Pure Act kan hjälpa er med att bygga ett strategiskt hållbarhetsarbete, er hållbarhetsplan, samt att få in hållbarhet i er företagsstrategi och redovisning.