Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet - en naturlig del av vår verksamhet

Vi är en lokal bank som finns där våra kunder lever och verkar. Den lokala förankringen och omtanke om våra kunder och ett hållbart samhälle är grunden för vår verksamhet.

Som fristående sparbank utan aktieägare delas vår vinst  med de som lever och verkar här. För 185 år sedan öppnade vi vårt första bankkontor och fortfarande tjänar vi samma syfte - att stötta och främja bygden. Det gör vi genom att aktivt ta del av utvecklingen i våra tre kommuner genom både kärnverksamheten och vår samhällsnytta.

 

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är en naturlig del av vår affärsidé.

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Ekonomisk hållbarhet

Som lokal bank ser vi oss som samhällsmotor för företag och hushåll i regionen genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens.

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar för att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, men också för att stödja våra kunder genom information och inspiration.

Social hållbarhet

Vi vill vara en positiv kraft i samhället bland annat genom att stötta det lokala näringslivet, sponsra ideellla föreningar och bidra till utbildning och kulturaktiviteter i våra tre kommuner Enköping, Håbo och Upplands-Bro.