Bankens styrelse utses vid Sparbanksstämman efter förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Styrelsen utser verkställande direktör som under styrelsens inseende ska leda verksamheten i sparbanken.