Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Mälarkonto

  • Spara tryggt och långsiktigt.
  • Ta ut dina pengar fritt, utan begränsning av antal uttag
  • Skapa regelbundna överföringar till ditt Mälarkonto.
  • Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Spara tryggt och säkert på Mälarkonto. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Mälarkonto - mer information

Ring oss

Ring oss på 0171-853 00 så hjälper vi dig.

Besök oss

Välkomen in till något av våra tre bankkontor så hjälper vi dig.

Kontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.