Det är nu fjärde året i rad som Sparbankerna som grupp får högst betyg i SKI Bank.
– Vi är glada att se att våra kunder återigen ger oss så höga betyg i SKI:s mätning. Det är en bekräftelse på vårt kundnära arbete och att vår starka lokala förankring med fysiska kontor och kompetent personal uppskattas, säger Magnus Bromark, VD, Sparbanken i Enköping.

SKI Bank har under de senaste åren ställt frågan om digitala tjänster fullt ut kan ersätta personlig kontakt eller fysiska möten. I studien svarar 60 procent av alla tillfrågade att det inte gör det. Det gäller även frågan om kunder kan tänka sig digitala möten i stället för fysiska. Kunder vill fortsatt träffa sin bank fysiskt för mer komplexa ärenden.

– Kunder som anger att man har en personlig kontaktperson är nöjdare. Den mänskliga relationen är fortsatt viktig särskilt i dessa kärva tider. I enklare ärenden, vilket ur kundens perspektiv kan handla om transaktioner, betalningar, signaturer eller uppdateringar av dokumentation, så förväntar man sig däremot en helt digital upplevelse, säger Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex.

Nöjdare kunder i oroliga tider
SKI Bank 2023 visar att svenska bankkunder ger branschen ett godkänt betyg, trots inflation, stigande räntor och ekonomisk oro. Företagskunderna har till och med blivit mer nöjda och når nivåer som inte setts på flera år. Trygghet, stabilitet och pålitlighet efterfrågas i tider av osäkerhet.

– Vi sticker ut i undersökningen genom att vara pålitliga och kompetenta, som månar om våra kunder och det lokala samhället. Privatkunderna känner sig värdesatta och företagen uppskattar både tillgänglighet och beslutskraften som finns i Sparbanken i Enköping, säger Magnus Bromark.

Sveriges Sparbanker är lokala banker
Något som skiljer Sparbankerna från de andra bankerna i undersökningen är att Sparbankerna är lokala banker, där pengarna stannar i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som bor och driver sin verksamhet i bankens närområde.

80 procent av Sparbankernas kunder har svarat att de upplever att banken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt. De har också svarat att det är viktigt att delar av bankens vinst investeras i olika samhällsområden.

– Varje år delar Sveriges Sparbanker ut över 800 miljoner kronor till lokala föreningar, organisationer och initiativ som gör det bättre att bo på en ort där det finns en Sparbank. Sparbankerna har idag en unik affärsmodell där man kombinerar kvalificerade digitala lösningar med att fortsätta ha bankkontoret och det personliga mötet i fokus, säger Björn Elfstrand, VD på Sparbankernas Riksförbund.

Sveriges 58 Sparbanker finns från Kiruna i norr till Ystad i söder. Sparbankerna har tillsammans nästan 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder.