Vi finns här för dig!

Vi befinner oss i en situation där effekterna av COVID-19 och konsekvenserna för våra privat- och företagskunder är svåra att överblicka. Sparbanken har en viktig roll i samhället och för oss är det självklart att hjälpa de som drabbas finansiellt.

 

Till dig som kund vill vi säga att vi finns här för dig!
Sparbanken tar dina utmaningar på största allvar. Vi lyssnar på dig och arbetar intensivt för att ta fram lösningar som ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss och vi svarar mer än gärna på dina frågor.

 

Sparbanken i Enköping är en liten och på riktigt lokal bank med kontor i Enköping, Bålsta och Kungsängen. Ja, vår bank är till och med den enda i världen med huvudkontor i Enköpings kommun. Vi är en stabil bank som inte har några aktieägare, vår vinst återinvesteras istället där vi lever och verkar. Det har vi gjort i 185 år nu med egen styrelse och egen ekonomi.

 

Sparbanken i Enköpings vd Magnus Bromark säger:

 

- Genom att vara en lönsam bank med balanserad risk, har vi genom åren skapat goda förutsättningar för att tillgodose våra kunders behov på såväl kort som lång sikt. Vi har sedan starten för 185 år sedan byggt upp en soliditet som vida överstiger storbankerna. Detta tillsammans med en god likviditetssituation ser vi som en garanti för både kundernas och bankens fortlevnad samt vår förmåga att kreditförsörja våra kunder även i sämre tider.

 

Jag är övertygad om att vi tillsammans kan ta oss igenom de utmaningar vi står inför och jag ser en stor handlingskraft i vårt område både bland bankens personal, medmänniskor och småföretagare.