SPAX Nu är Swedbanks namn på strukturerade placeringar med återbetalningsskydd, en produktgrupp som kombinerar en begränsad risk med marknadens möjligheter. Detta innebär att du får möjlighet till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika, eftersom Swedbank förbinder sig att betala tillbaka minst nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften (max 1,05 procent per löptidsår) på återbetalningsdagen. En placering i SPAX Nu innebär på så sätt ett begränsat risktagande.

Bevis Nu passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och är beredd att ta en lite större risk på ditt investerade kapital.