För att kunna ansluta Mobilt BankID till ditt barn som är under 18 år måste båda vårdnadshavare vara överens om att ansluta ditt barn till tjänsten. 

Om inte båda vårdnadshavare kan besöka ett kontor samtidigt kan den vårdnadshavare som följer barnet till kontoret skriftligen intyga att en muntlig överenskommelse gjorts mellan vårdnadshavarna att barnet får teckna tjänsten. Intyget fylls i på kontoret. Vi sparar det skriftliga intyget som underlag och tecknar tjänsten åt barnet.

Vid tecknande av Mobilt BankID behöver ditt barn ha med sig:

  • Nationellt ID-kort, EU-Pass eller annan legitimation som är fullgod och giltig. 
  • Den mobila enhet där Mobilt BankID ska finnas samt BankID-appen nedladdad.

Viktig information i samband med Covid-19

Om ditt barn (13-17 år) är misstänkt sjuk Covid19 behöver Covidtest beställas hos 1177 med Mobilt BankID. Normalt så måste du och ditt barn besöka bankkontoret för att skaffa Mobilt BankID, men nu finns tillfällig rutin som består av två steg. Först ett besök på närmaste bankkontor av dig som förälder och sedan i steg 2 anslutningen av Mobilt BankID till ditt barn via videomöte med rådgivare, dig som förälder och barnet.

Steg 1 - Kontorsbesök av dig som förälder

För att skaffa Mobilt BankID till barnet måste du som förälder först besöka bankkontoret för att utföra ID-kontroller och signera avtal. Barnet behöver inte följa med till kontoret om det är misstänkt sjuk i Covid-19. Vi önskar att detta steg kunde göras digitalt redan nu - men vi jobbar hårt på att få digital lösning på plats så snart som möjligt - och tills dess gäller kontorsbesök.

Det här behöver du som förälder ta med till bankkontoret:

  • Ta med både ditt barns och ditt eget (förälderns) giltiga legitimationer
  • Om ni är flera vårdnadshavare behöver ni vara överens om att ni vill skaffa Mobilt BankID till barnet. Detta behöver intygas på kontoret av förälder vid kontorsbesöket.
  • Besök närmaste bankkontor för drop in – du behöver inte boka någon tid. Behöver du hjälp att hitta närmaste kontor? Klicka här

Steg 2 – Anslutning av Mobilt BankID till barnet via videosamtal

När du som förälder besöker bankkontoret (se steg 1 ovan) får du en bokad tid för möte, för att via videosamtal ansluta Mobilt BankID till ditt barn.

Det är viktigt att både du som förälder och ditt barn är förberedda inför mötet och ansluter till videosamtalet på den bestämda tiden. Förberedelser till mötet och info om hur du ansluter (pdf)