Börja med att klicka på länken för att delta i mötet.
 
På dator kan du då välja mellan att:
  • ladda ned Windows appen
  • fortsätta via webbläsaren 
  • öppna din Teams app. Om du redan har Teamsappen installerad i din dator, väljer du detta alternativ. 
 
På en mobil enhet:
  • Ladda ned appen i god tid innan mötet.
  • Klicka på länken för att ansluta till mötet.