För att vi ska kunna hantera din förfrågan om registerutdrag behöver vi kunna identifiera dig. Det kan vi göra via internetbanken eller kontor. Följ något av nedanstående alternativ:

Via internetbanken:
- logga in och gå till  Meddelanden, klicka på Nytt meddelande, skriv GDPR som rubrik i meddelandet. Underteckna beställningsformuläret nedan, bifoga beställnigen och klicka på Skicka.

Svaret från oss skickas till dig som meddelande i internetbanken.

Via besök på något av våra kontor:
- underteckna beställningsformuläret nedan, besök något av våra kontor, legitimera dig och lämna in blanketten. Svaret från oss skickas till din folkbokföringsadress

Observera att registerutdraget endast gäller för den behandling som sker av Sparbanken i Enköping.

Beställningsformulär registerutdrag personuppgifter (pdf)