Sparbanken i Enköping har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post:

Dataskyddsombud, Sparbanken i Enköping, Box 912, 745 25  Enköping