Försäkringsgivare Folksam Ömsesidig Sakförsäkring AB

För nedanstående försäkring är Swedbank AB försäkringsförmedlare och Folksam Ömsesidig Sakförsäkring AB försäkringsgivare.

För företaget och dess anställda
Sjukvårdsförsäkring

För egenföretagare
Sjukvårdsförsäkring